سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰
دفتر صدور انقلاب اسلامی بسیج دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می کند:
چهارمین دوره تربیتی-آموزشی امام موسی صدر

این برنامه با موضوع دانشجوی مؤمن انقلابی و صدور انقلاب اسلامی در تاریخ ۴ الی ۶ اسفند در قم برگزار می گردد.