سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۳۰
در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود؛
کرسی ترویجی «عدم تمایز احکام فقهی و اخلاقی اسلام از حیث الزام»

کرسی ترویجی «عدم تمایز احکام فقهی و اخلاقی اسلام از حیث الزام» اول اسفندماه، در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.

کرسی ترویجی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، کرسی علمی ترویجی «عدم تمایز احکام فقهی و اخلاقی اسلام از حیث الزام» با ارائه صدیقه مهدوی کنی در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.

منیر حق خواه، دبیر علمی این نشست و محمود حکمت نیا ناقد این کرسی ترویجی خواهند بود.

این نشست علمی در تاریخ یکشنبه اول اسفندماه، ساعت ۱۳ در شهرک قدس، بلوار فرحزادی، خیابان شهید طاهرخانی، پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)، طبقه ۵، سالن کنفرانس برقرار خواهد بود.