دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ ۱۹:۳۰
با همکاری مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود؛
نشستی با محوریت جایگاه ادبیات در تاریخ علوم انسانی

مرکز مطالعات علوم انسانی اسلامی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با همکاری مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع)در ادامه سلسله نشست های تاریخ علوم انسانی این بار به جایگاه ادبیات در تاریخ علوم انسانی خواهند پرداخت.

خبرنامه صادق: مرکز مطالعات علوم انسانی اسلامی دانشگاه جامع امام حسین (ع) با همکاری مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه سلسله نشست های تاریخ علوم انسانی این بار به جایگاه ادبیات در تاریخ علوم انسانی خواهند پرداخت.

این نشست ساعت ۱۴:۳۰ سه شنبه ۲۶ آبان ماه با ارائه حسین شیرزاده؛ پژوهشگر حوزه علوم انسانی در دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار خواهد شد.

گفتنی است این نشست دومین نشست از سلسله نشست های تاریخ علوم انسانی است که با همکاری مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.

adabiyat2 - Copy