دوشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۴ ۱۳:۵۳
گزارش تصویری| حضور خیل گسترده عاشقان سیدالشهداء در دانشگاه امام صادق(ع)

در زیر منتخبی از تصاویر حضور گسترده عزاداری دهه اول محرم در هیئت میثاق با شهدای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) را ملاحظه می کنید.

خبرنامه صادق: دانشگاه امام صادق(ع) در دهه اول محرم با حضور خیل کثیر عاشقان معارف اهل بین(ع) و عزاداران حسینی حال و هوای دیگری دارد.

به گزارش خبرنامه صادق در زیر منتخبی از تصاویر حضور گستردهعزاداری دهه اول محرم در هیئت میثاق با شهدای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) را ملاحظه می کنید.

 

Shab Tasuoa moharram 94

Shab tasoua moharram 94_011

Shab tasoua moharram 94_005

Shab hashtom moharram 94_017

Shab haftom moharram 94_002

Shab hashtom moharram 94_0

Shab Ashoura moharram 94_026

Shab Ashoura moharram 94_022

Shab Ashoura moharram 94_019

Shab Ashoura moharram 94_021

Shab Ashoura moharram 94_014

Shab Ashoura moharram 94_017

1295741_352

1295730_348

1295733_413

1295734_943