یکشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۴ ۱۸:۲۳
گزارش تصویری| کودکان بهشتی در بهشت میثاق با شهدا

در طول یازده شب مراسم معنوی هیئت میثاق با شهدای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) کودکانی از جنس نور همراه پدر و مادران حسینی خود در بهشت میثاق با شهدا حضور یافتند و خود را به عطر دل انگیز شهیدان و نور حسین علیه السلام تبرک کردند.

خبرنامه صادق: در طول یازده شب مراسم معنوی هیئت میثاق با شهدای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) کودکانی از جنس نور همراه پدر و مادران حسینی خود در بهشت میثاق با شهدا حضور یافتند و خود را به عطر دل انگیز شهیدان و نور حسین علیه السلام تبرک کردند.

آنچه مشاهده می کنید گلچین تصاویر این کودکان بهشتی است…

Shab Ashoura moharram 94_025

Shab haftom moharram 94_007

Shab haftom moharram 94_008

Shab haftom moharram 94_019

Shab hashtom moharram 94_008

Shab panjom moharram 94_002

Shab panjom moharram 94_010

Shab panjom moharram 94_026

Shab panjom moharram 94_028

Shab tasoua moharram 94_026

Shab tasoua moharram 94_002

Shab tasoua moharram 94_009

Shab haftom moharram 94_009