سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ ۰۹:۱۳
حال و هوای این شبهای دانشگاه؛
متن و حاشیه پنج شب عزاداری در دانشگاه امام صادق(ع) به روایت تصویر(۱)

منتخبی از تصاویر متن و حاشیه پنج شب اول عزاداری دهه اول محرم در هیئت میثاق با شهدای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) را ملاحظه می کنید.

خبرنامه صادق: دانشگاه امام صادق(ع) در دهه اول محرم با حضور خیل کثیر عاشقان معارف اهل بین(ع) و عزاداران حسینی حال و هوای دیگری دارد.

به گزارش خبرنامه صادق در زیر منتخبی از تصاویر متن و حاشیه پنج شب اول عزاداری دهه اول محرم در هیئت میثاق با شهدای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) را ملاحظه می کنید.

shab 2 moharram 94

shab 2 moharram 94_007

shab 2 moharram 94_013

shab 2 moharram 94_017

shab 2 moharram 94_025

shab 2 moharram 94_038

shab 2 moharram 94_040

shab 2 moharram 94_041

shab 2 moharram 94_042

shab 2 moharram 94_043

shab 2 moharram 94_044

shab charom moharam94_001shab sevom moharam 94_006_0

shab sevom moharam 94_009_1

shab sevom moharam 94_017_0

shab sevom moharam 94_023_0

shabe aval moharam 94_002

shabe aval moharam 94_025

shabe aval moharam 94_031