دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۲ ۱۴:۱۸
ویژه دانشجویان 86 تا 90
آخرین مهلت ثبت نام برچسب پارکینگ

به گزارش اداره امور دانشجویان، چهارشنبه ۹۲/۰۷/۰۳ آخرین مهلت ثبت نام برچسب پارکینگ می باشد.

به گزارش اداره امور دانشجویان، چهارشنبه ۹۲/۰۷/۰۳ آخرین مهلت ثبت نام برچسب پارکینگ می باشد.

دانشجویان ورودی ۸۶ تا ۹۰ به شرط انجام ثبت نام آموزشی و نداشتن بدهی وام تا تاریخ ۹۲/۰۷/۰۳ فرصت دارند تا برای دریافت برچسب پارکینگ به اداره امور دانشجویان مراجعه کرده و ثبت نام کنند.