دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴ ۱۴:۰۵
آیت الله مهدوی در مراسم عمید زنجانی