سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۱۹
شوراي نگهبان بررسی می کند؛
گزارش راهبردی | ماهیت حقوقی برنامه اقدام مشترک ژنو + دانلود

دولت جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ سال گذشته در رابطه با موضوع انرژی هسته ای و تحریم‌های شورای امنیت به توافقاتی دست پیدا کردند که متن این توافقات با عنوان «برنامه اقدام مشترک» از سوی وزارت امور خارجه منتشر شده است.

خبرنامه صادق: دولت جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ سال گذشته در رابطه با موضوع انرژی هسته ای و تحریم‌های شورای امنیت به توافقاتی دست پیدا کردند که متن این توافقات با عنوان «برنامه اقدام مشترک» از سوی وزارت امور خارجه منتشر شده است.

به گزارش خبرنامه صادق با انجام این توافق، یکی از مباحث حقوقی مهم مطرح شده در رابطه با آن، شمول یا عدم شمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مبنی بر ضرورت تصویب معاهدات بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی و در نتیجه لزوم یا عدم لزوم تصویب متن توافق صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی است. در رابطه با این موضوع برخی بر این عقیده اند که با توجه به ماهیت توافق صورت گرفته و محتوای آن ضروری است متن «برنامه اقدام مشترک» با توجه به تعهداتی که برای کشور ایجاد می‌نماید و با توجه به طرفین آن، معاهده بین‌المللی تلقی شود که بدون تصویب مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا نیست، در مقابل برخی دیگر نیز «برنامه اقدام مشترک» را صرفاً یک توافق سیاسی، تشریفاتی و یا اجرایی حاوی برخی اقدامات داوطلبانه تلقی می‌کنند که لازم الاجرا شدن آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیست. برخی نیز با استناد به اینکه «برنامه اقدام مشترک» از طریق شورای عالی امنیت ملی مورد تأیید قرار گرفته است، آن را نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نمی دانند.

در این گزارش که توسط پژوهشکده شورای نگهبان آماده و تدوین شده است به بررسی نظرات فوق پرداخته شده است.

دانلود گزارش

636341

گفتنی است بسیج دانشجویی شش دانشگاه بزرگ کشور با ارسال نامه ای به دبیر شورای نگهبان از ایشان خواسته بودند، تا این شورا با بررسی دقیق اصل ۷۷ قانون اساسی توافق نهایی ایران با ۱+۵ را بررسی کرده و نظر خود تفسیری خود را در خصوص وضعیت حقوقی این توافق بین المللی ارائه کند که آیا توافقنامه نهایی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد یا خیر؟