یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۱:۴۹
به همت مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود:
کرسی آزاد اندیشی با موضوع «واکاوی نظریه ی ابتناء علوم انسانی اسلامی بر نظام فلسفی»

در این نشست آقای دکتر فرقانی ( عضو گروه فلسفه و کلام دانشکده ی الهیات دانشگاه امام صادق«ع» ) به ارائه ی بحث می پردازند و حجت الاسلام آقای دکتر رجحان ( عضو گروه فقه و حقوق دانشکده ی الهیات دانشگاه امام صادق«ع» ) ناقد جلسه خواهند بود.

به گزارش خبرنامه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق«ع» با پشتیبانی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی سومین کرسی آزاد اندیشی علوم انسانی اسلامی را با موضوع “واکاوی نظریه ی ابتناء علوم انسانی اسلامی بر نظام فلسفی ( جلسه ی دوم ) ” برگزار می کند.
در این نشست آقای دکتر فرقانی ( عضو گروه فلسفه و کلام دانشکده ی الهیات دانشگاه امام صادق«ع» ) به ارائه ی بحث می پردازند و حجت الاسلام آقای دکتر رجحان ( عضو گروه فقه و حقوق دانشکده ی الهیات دانشگاه امام صادق«ع» ) ناقد جلسه خواهند بود.
گفتنی است زمان برگزاری این برنامه یک شنبه ۹۳/۱۲/۱۷ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ درسالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق(ع) می باشد.