شنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ ۱۷:۱۹
عبدالملکی:شهرداری جزء مهمی از نظام اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است

وی با بیان این مطلب تاکید کرد:اقتصاد مقاومتی،نوعی اقتصاد است که بتواند در شرایط دشوار، تهدید و دشمنی به اهداف خود برسد.

به گزارش خبرنامه صادق به نقل از آریا، حجت الله عبدالملکی عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام (ع) گفت: اقتصاد مقاومتی رهیافتی اقتصادی جهت تحقق اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی است .
وی با بیان این مطلب تاکید کرد:اقتصاد مقاومتی،نوعی اقتصاد است که بتواند در شرایط دشوار، تهدید و دشمنی به اهداف خود برسد.
عبدالملکی اهداف اقتصاد مقاومتی را اهداف مبنایی شامل اهداف مکتب اقتصادی اسلام و اهداف تفصیلی مشتمل بر اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی یعنی  استقلال اقتصادی،رفاه عمومی و پیشرفت بر شمرد.
وی با اشاره به نقش تاثیرگذار مدیریت شهری و  شهردار تهران در نظام اقتصاد مقاومتی تصریح کرد:شهرداری جزء مهمی از نظام اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است که این امر بواسطه تمرکز بخش بزرگی از اقتصاد ایران در شهر تهران و در مرحله دوم به خاطر اثرات اشاعه ای شهرداری تهران در الگوسازی است.
عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق در ادامه نقش شهرداری تهران در اقتصاد مقاومتی را بر دو حوزه مهم تقسیم کرد و افزود: بخش اول آن برنامه ریزی اقتصادی در راستای تقویت تولید ملی است و تحقق آن منوط به تقویت کارآفرینی شهروندان ،تقویت کارآفرینی در کارکنان ، بومی سازی خدمات و محصولات خارجی ،اصلاح نظام عوارض به نفع تولیدات دانش بنیان،ارتقاء بهره وری  است .
وی در ارتباط با حوزه دوم نیز گفت : برنامه ریزی فرهنگی (در راستای تقویت فرهنگ جهادی)حوزه بسیار مهم دیگری است که در تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار است،همچنین آموزش اقتصاد مقاومتی،ترویج فرهنگ ارزش آفرینی و خلق ثروت،ترویج فرهنگ مصرف ایرانی (کارکنان- شهروندان)، ترویج ارزش های اقتصادی اسلام مولفه های تشکیل دهنده آن است .