سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۱۸
فاضل نظری در حال عیادت رهبر معظم انقلاب

فاضل نظری در حال عیادت رهبر معظم انقلاب