سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۱۰
فاضل نظری

شعرخوانی فاضل نظری در محضر مقام معظم رهبری- رمضان سال ۹۰

شعرخوانی فاضل نظری در محضر مقام معظم رهبری- رمضان سال ۹۰