سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۲۰
با صدور حکمی از سوی آیت الله باقری کنی:
تمدید حکم سرپرست معاونت آموزشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق

آقای هادی طحان نظیف در طی حکمی از سوی حضرت آیت الله باقری کنی سرپرست محترم دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برای مدت یک سال دیگر به عنوان «سرپرست معاونت آموزشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق» دانشگاه منصوب شد.

به گزارش خبرنامه صادق به نقل از سایت دانشگاه، آقای هادی طحان نظیف در طی حکمی از سوی حضرت آیت الله باقری کنی سرپرست محترم دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برای مدت یک سال دیگر به عنوان «سرپرست معاونت آموزشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق» دانشگاه منصوب شد.
متن این حکم به قرار زیر است:
جناب آقای هادی طحان نظیف
با توجه به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده معارف اسلامی و حقوق، حکم جنابعالی به عنوان «سرپرست معاونت آموزشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق» به مدت یک سال دیگر تمدید می‌شود. انشاءا… در پیشبرد اهداف مقدس دانشگاه امام صادق‌علیه‌السلام و تعلیم و ترتبیت بهینه دانشجویان آن دانشکده بیش از پیش موفق باشید.