شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰
خاطره| نحوه آشنایی آیت الله مهدوی کنی با امام خمینی(ره)

اولین آشنایی بنده با حضرت امام در سال ۱۳۲۷ ه.ش در مدرسه فیضیه رخ داد.

آیت الله مهدوی کنی(ره) از جمله یاران اولیه امام خمینی(ره) در جریان نهضت انقلاب اسلامی و به خصوص روزهای سخت انقلاب اسلامی بودند.

به گزارش خبرنامه صادق، ایشان در مورد نحوه آشنایی خود با امام خمینی(ره) یادآور می شوند:

«اولین آشنایی بنده با حضرت امام در سال ۱۳۲۷ ه.ش در مدرسه فیضیه رخ داد. به هنگام مرجعیت آیت الله بروجردی ، من ابتدا از آیت الله حجت تقلید می کردم و به تبعیت از مرحوم برهان که اولین استادم بود آیت الله حجت را بر دیگران ترجیح می دادم .

ولی با توجه به گسترش دایره ی نفوذ آیت الله بروجردی پس از ورود به قم برای ادامه ی تحصیل، درباره مرجع اعلم تحقیق بیشتری انجام دادم ؛ نزدیکی های غروب یک روز ، حضرت امام در صف اول نماز در حیاط مدرسه ی فیضیه نشسته بود. آقای مولایی ایشان را به من نشان داد وگفت سوالت را از ایشان پپرس .

خدمت امام رسیده و سوال خود را به این صورت مطرح کردم که : به نظر شما مرجع اعلم چه کسی است ؟ ایشان تاملی کرد و اگرچه نفرمود که اعلم چه کسی است ام فرمودند که از آقای بروجردی تقلید کنید.»

منبع: کتاب خاطرات آیت الله مهدوی کنی، ص ۹۹-۹۸ .