سه شنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۲ ۱۴:۲۶
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛
دانشگاه امام صادق(ع) پیشرو در تحقق تحول در علوم انسانی

دیدگاه های علوم اسلامی دوری از هرگونه برتری طلبی و تفاخر را مطرح می کند درحالیکه در همین مثال اندیشه و تفکر و رویکرد غربی نظام ها و ساختارهای طبقاتی مبتنی بر اندیشه های کاپیتالیسم را نهادینه می کند.

به گزارش خبرنامه صادق به نقل از ایلنا؛ سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته تحول علوم انسانی در جلسات مختلف کمک کرده است تا سند دانشگاه اسلامی با سرعت بیشتری تصویب شود و یکی از اولین اقدامات وزیر آینده علوم عملیاتی کردن سند به تصویب رسیده و اقدامات لازم جهت تحقق علوم انسانی اسلامی است.

وی با بیان اینکه یکی از مطالبات اصلی امروز رهبر معظم انقلاب از دانشگاه ها، تحقق علوم انسانی اسلامی است و این امکان پذیر نخواهد بود مگر با تحول در علوم انسانی موجود در دانشگاه ها، گفت: هم اساتید، هم متون درسی و هم فضا و روح حاکم بر دانشگاه ها باید متناسب با معیارهای اسلامی سازماندهی و بازتولید شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به مراکز و بخش ها موثر در تحقق تحول در علوم انسانی گفت: دانشگاه های پیشرو از جمله دانشگاه امام صادق(ع) ، حوزه های علمیه که عمدتا متمرکز بر علوم انسانی هستند، اندیشمندان فعال در زمینه فکر و نظریه پردازی اسلامی، سایر دانشگاه ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن، شوراهای مشورتی و همچنین مراکز تحقیقاتی – پژوهشی کشور خطاب اصلی ما در این روند خواهند بود؛ البته مدیریت کلان دانشگاهی، شخص وزیر علوم تحقیقات و فناوری و علاوه بر آن وزارتخانه های دیگری نظیر وزارت آموزش و پرورش نیز می توانند در این جهت نقش کلیدی داشته باشند.