چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۰۶
برگزاری اولین جشنواره فرهنگی آموزشی مهارت‌های زندگی

اولین جشنواره فرهنگی آموزشی مهارت‌های زندگی (ویژه زوج‌های دانشجو) برگزار می شود.

به گزارش خبرنامه صادق به نقل از سایت معاونت دانشجویی، اولین جشنواره فرهنگی آموزشی مهارت‌های زندگی (ویژه زوج‌های دانشجو) برگزار می شود و برای شرکت کنندگان نیز جوایزی چون: سهمیه عمره، تبلت و ده‌ها جایزه نقدی دیگر در نظر گرفته شده است.

 علاقه مندان جهت شرکت در این جشواره به آدرس ذیل مراجعه کنند:

un.nahad.ir