درباره ما

هو الکاتب

خبرنامه صادق پایگاهی است برای انتشار اخبار، تحلیل ها، گزارشات، محصولات علمی و پژوهشی و معرفی تولیدات مفید و قابل استفاده فرهنگی و علمی با هدف اعتلای کشور عزیزمان ایران.

خبرنامه صادق در انتشار اخبار و اتخاذ مواضع، مستقل عمل می کند، به گفتار صادقانه اتکا دارد و هیچ گونه وابستگی حزبی و جناحی ندارد.

خبرنامه صادق بدون هیچگونه ارتباط و وابستگی با دانشگاه امام صادق(ع)، توسط جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان اداره می شود و در این راه برای انعکاس اخبار، برنامه ها، یادداشت ها و تحلیل های مختلف از همه همراهان بهره خواهد برد و از نظرات، پیشنهادات و مطالب ارسالی استقبال خواهد کرد.

برای تماس با خبرنامه از صفحه‌ی تماس با ما استفاده کنید یا به آدرس isunews.ir@gmail.com نامه بفرستید.

آدرس دفتر: خیایان سهروردی، خیابان اندیشه، پ ۱۳

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد سلیمانی